• KEIKEN – GRAY

    1.200.000
    • Khá công phu và cầu kỳ để tạo ra KEIKEN – Mẫu balo trông có vẻ ngoài đơn giản
    • Nhưng bên trong là hệ thống ngăn chia khoa học với khả năng chứa đựng tuyệt vời
    • KEIKEN dùng để sử dụng hàng ngày, đi học, đi làm hoặc các chuyến đi 3-5 ngày
    • Nguyên liệu cao cấp theo tiêu chuẩn ngành may Nhật, độ hoàn thiện cực kỳ cao.
  • KEIKEN – BLACK

    1.200.000
    • Khá công phu và cầu kỳ để tạo ra KEIKEN – Mẫu balo trông có vẻ ngoài đơn giản
    • Nhưng bên trong là hệ thống ngăn chia khoa học với khả năng chứa đựng tuyệt vời
    • KEIKEN dùng để sử dụng hàng ngày, đi học, đi làm hoặc các chuyến đi 3-5 ngày
    • Nguyên liệu cao cấp theo tiêu chuẩn ngành may Nhật, độ hoàn thiện cực kỳ cao.
  • KEIKEN – WHITE/GRAY

    1.200.000
    • Khá công phu và cầu kỳ để tạo ra KEIKEN – Mẫu balo trông có vẻ ngoài đơn giản
    • Nhưng bên trong là hệ thống ngăn chia khoa học với khả năng chứa đựng tuyệt vời
    • KEIKEN dùng để sử dụng hàng ngày, đi học, đi làm hoặc các chuyến đi 3-5 ngày
    • Nguyên liệu cao cấp theo tiêu chuẩn ngành may Nhật, độ hoàn thiện cực kỳ cao.
  • KEIKEN – BLACK/BEIGE

    1.200.000
    • Khá công phu và cầu kỳ để tạo ra KEIKEN – Mẫu balo trông có vẻ ngoài đơn giản
    • Nhưng bên trong là hệ thống ngăn chia khoa học với khả năng chứa đựng tuyệt vời
    • KEIKEN dùng để sử dụng hàng ngày, đi học, đi làm hoặc các chuyến đi 3-5 ngày
    • Nguyên liệu cao cấp theo tiêu chuẩn ngành may Nhật, độ hoàn thiện cực kỳ cao.